در حال حاضر زمان مناسبی برای خرید Kindle

آمازون به طور معمول تخفیف Kindle e-خوانندگان هر چند ماه است که مجازات افرادی که پرداخت قیمت کامل. امروز خرده فروش آنلاین به ارمغان آورده است ورود به سطح روشن شدن اولیه و Kindle Paperwhite 4 به جمعه سیاه قیمت, اگر شما به دنبال انتخاب یکی در حال حاضر زمان است.

روشن شدن اساسی شده تخفیف برای $59.99 فراهم می کند که یک 30 دلار پس انداز. روشن شدن Paperwhite 4 در فروش است در $84.99 برای 8GB مدل $109 برای نسخه 32GB و 199 دلار برای 32GB LTE. اگر شما به دنبال روشن شدن برای فرزند شما بچه های جدید Kindle Edition در حال حاضر 79 دلار 30 $پس انداز. آن می آید با یک جلد رایگان در 4 رنگ مختلف.

نسل فعلی روشن شدن واحه است نه در فروش. این 8GB مدل در دسترس است اما 32GB نسخه فروخته شده است و تا پایان ماه آوریل است.