وکیل متخصص وصول چک برگشتی

بازرسی ها و انواع آنها طبق قانون طبق ماده 310 قانون مجازات اسلامی، چک عبارت است از اظهارنامه کتبی که به موجب آن صادرکننده چک تمام یا قسمتی از وجوهی را که در بانک نگهداری می‌کند مسترد یا به دیگری منتقل می‌کند. چک مسافرتی چک صادره از بانک و مبلغ آن توسط هر یک از …

ادامه مطلب

بهترین و متخصص ترین وکیل روابط نامشروع

هر نوع رابطه زن و مرد غیر محرم (بدون ازدواج دائم یا عقد موقت) در قوانین جمهوری اسلامی ایران خارج از عرف و خلاف عفت و عفت عمومی بوده و جرم محسوب می شود. جرم آمیزش غیرقانونی نیاز به شاکی خصوصی ندارد و یکی از جرایم منافی عفت عمومی است که ناقض نظم عمومی است …

ادامه مطلب

10 BEST Spy Apps For Android And iPhone In 2022

Popular Cell Phone Spy Apps: Features, Comparison, and Pricing. The best spy phone app is: “Spy alone screams scandalous. In a world where illegal hacking and camera access have made many IT experts and businessmen nervous, it’s natural to be skeptical of digital spying. However, as with anything, the use of phone spying apps can …

ادامه مطلب