آمازون نخست روز در حال رفتن به تاخیر


آمازون نخست روز رخ می دهد هر سال در ماه جولای و در سال گذشته این شرکت به فروش بیش از 175 میلیون اقلام در طول دو روز به فروش. با توجه به COVID-19 ویروس که در آن بیش از یک میلیون نفر از مردم متاثر شده اند و با توجه به یک گزارش جدید رویترز نخست بعد به تعویق افتاد تا ماه آگوست یا سپتامبر.

نخست روز بازاریابی رویداد آمازون آغاز شده در سال 2015 به درام فروش در طول تابستان خرید ارامش هر چند این شرکت هرگز منتشر تاریخ تا کنون در پیشبرد. با تاخیر در روز نخست این سال آمازون انتظار دارد که به طور بالقوه 100 میلیون دلار آمار از “بیش از حد دستگاه های آن ممکن است در حال حاضر برای فروش در تخفیف” با توجه به رویترز به نقل داخلی, یادداشت های جلسه.

tinyurlrebrandlybitlyis.gdv.gdv.htplinku.nuulvis.netcutt.lyshrtco.detny.im