بهترین روش کاشت مو

روش های قدیمی کاشت یا کاشت مو در حقیقت ، تلاش برای کاشت یا کاشت مو به دهه 50 و 60 برمی گردد. در این زمان ، تاول های بزرگ یا تکه های پوست با جراحی از پشت سر برداشته شده و در قسمت های طاس سر کاشته می شود. این پیوندها معمولاً تعداد زیادی …

ادامه مطلب